March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Cinio Nadolig ar gyfer staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

BYDD staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael mwynhau cinio Nadolig traddodiadol diolch i haelioni tafarndai a bwytai ledled Cymru.

Mae 23 o fwytai o bob cwr o’r wlad wedi cytuno i baratoi prydau Nadolig blasus i 500 aelod o staff fel arwydd o ewyllys da i’r rhai sy’n gweithio ar 25 Rhagfyr.

Bydd cydweithwyr mewn mwy na 80 o orsafoedd ambiwlans a phum canolfan reoli sy’n gweithio shifft dydd yn mwynhau cinio, gyda thua hanner ohonyn nhw am ddim.

Mae’n cynnwys staff yn y Gwasanaeth Meddygol Brys, y Gwasanaeth Cludiant Cleifion, Depos Gwneud yn Barod a Chanolfannau Cyswllt Clinigol, yn cynnwys cydweithwyr Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth 111.

Bydd prydau unigol yn cael eu danfon neu eu casglu Noswyl Nadolig neu Ddiwrnod Nadolig, yn dibynnu ar yr ardal a’r bwyty/tafarn sy’n paratoi’r pryd.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Lee Brooks: “Rydym ni wedi bod yn trefnu cinio Nadolig am y ddwy flynedd ddiwethaf, ac maen nhw’n cael eu derbyn mewn gwerthfawrogiad llwyr bob tro, ond mae hyd yn oed yn fwy ystyrlon eleni o gofio’r flwyddyn anodd a gafwyd.

“Unwaith eto, rydym ni’n hynod o ddiolchgar i’r holl dafarndai, gwestai a bwytai sydd wedi cytuno i’n cefnogi ni. Mae’n golygu llawer iawn i ni.

“Fel gwasanaeth ambiwlans rydym ni’n gweithredu 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn, sy’n golygu na fydd pawb yn medru mwynhau cinio Nadolig adref gyda’u hanwyliaid.

“Mae hwn yn weithred bach i ddiolch i’n pobl ni ar Ddydd Nadolig, ac rwy’n gobeithio ei fod yn dangos, ar ran y sefydliad a’n cleifion ni, pa mor ddiolchgar ydym ni i’n cydweithwyr am y gwasanaeth maen nhw’n ei ddarparu – yn awr fwy nag erioed.”

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: