March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Gofyn am fynegiannau o ddiddordeb ar gyfer Mart Caerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn chwilio am fusnes i weithredu ei farchnad da byw yng Nghaerfyrddin.

Mae’r cyngor yn bwriadu cynnig prydles y mart yn Nant-y-ci drwy dendr marchnad agored.

Gwahoddir busnesau i gysylltu â’r cyngor os hoffent wybod mwy am y cyfle tendro.

Mae Mart Caerfyrddin yn rhan draddodiadol ac amlwg o ddiwydiant amaethyddol bywiog Sir Gaerfyrddin.

Mae gan y mart, sydd mewn adeilad modern pwrpasol, ddau gylch arwerthu gyda llociau cysylltiedig ar gyfer gwartheg, defaid a moch. Mae mannau llwytho i’r ochr ac yn y cefn ynghyd â lleoedd i barcio lorïau a chyfleusterau golchi, derbynfa a swyddfa’r mart, caffi a chyfleusterau cegin, bar, a deg uned fusnes sy’n cael eu defnyddio gan gwmnïau cyflenwi/gwasanaeth amaethyddol.

Mae’r cyngor yn chwilio am ymgeiswyr sy’n gallu dangos cynigion ar gyfer marchnad da byw ranbarthol flaengar, gan weithredu arwerthiannau da byw rheolaidd a rheoli’r holl swyddogaethau ategol gan gynnwys isosod consesiynau, swyddogaethau arlwyo ac unedau busnes.

Gellid cynnwys Canolfan Datblygu Busnesau Cefn Gwlad y cyngor yn y brydles hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi cymuned ffermio ac economi wledig Sir Gaerfyrddin ac yn cydnabod rôl bwysig Mart Caerfyrddin yn hyn o beth. Mae hwn yn gyfle cyffrous – yn ogystal â gweithredu’r mart prysur hwn, rydym yn gobeithio denu ymgeiswyr a fydd hefyd yn edrych ar gyfleoedd ehangach i greu menter hyfyw a chynaliadwy. Edrychwn ymlaen yn fawr at weld y mart yn gweithredu eto.”

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: