February 28, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Posib fydd ysgolion a cholegau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

MAE Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau, oni bai fod gostyngiad sylweddol yn yr achosion o’r coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o’r rheoliadau – bydd myfyrwyr ysgol a choleg yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

Bydd ysgolion yn parhau i sicrhau bod darpariaeth ar y safle i blant gweithwyr critigol yn ogystal â phlant agored i niwed lle bo hynny’n gwbl angenrheidiol. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod plant yn aros gartref lle bynnag y bo modd.

Mae Cymwysterau Cymru hefyd wedi cyhoeddi na fydd cyfnod asesu mewnol y gwanwyn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch, y bwriadwyd ei gynnal rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill, yn digwydd a bydd trefniadau newydd yn cael eu gwneud.

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: